Política de Privacitat

El lloc web cicles.palcam.cat és propietat de Liceo Pàlcam SL.
La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com l’entitat Liceo Pàlcam SL. tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament
El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Liceo Pàlcam SL. amb CIF B08439960 amb domicili a c/Rosalía de Castro, 32, 08025, Barcelona, telèfon 934359749 i correu electrònic palcam@palcam.cat
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a lopd@palcam.cat o bé trucant al telèfon 934359749.

Tractaments de dades
A continuació es realitza una descripció dels tractaments efectuats per Liceo Pàlcam SL.

TractamentPRESTACIÓ ACTIVITAT EDUCATIVA
FinalitatPrestació d’ensenyament en els termes de la normativa vigent i totes les accions que aquest tractament comporta: processos de preinscripció, admissions i matriculacions, avaluació pedagògica, orientació escolar i professional, atenció a la diversitat i servei de salut escolar.
LegitimacióBase legal – Llei Orgànica d’Educació.
Termini de conservacióL’expedient acadèmic es conservarà de forma indefinida i la resta de documentació es conservarà durant l’estada de l’alumne en l’entitat.
DestinatarisAquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i acadèmics de l’entitat, d’acord amb les seves competències i funcions.
Així mateix s’indica que la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir a les dades per la correcta prestació dels serveis.
TractamentSUGGERIMENTS, RECLAMACIONS
FinalitatAtendre els suggeriments i reclamacions que pugui rebre l’entitat per part de qualsevol persona.
LegitimacióConsentiment
Termini de conservacióUn any des de la recepció de la sol·licitud.
DestinatarisNo es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
TractamentCOMUNICACIÓ
FinalitatActuacions comunicatives adreçades a l’alumnat, famílies de l’alumnat i qualsevol persona en general. S’inclouen accions com l’enviament d’emails, comunicats a través de l’APP de l’escola per a dispositius mòbils, o cartes amb informació comercial, butlletins / consultes a través de la pàgina web de l’Entitat… i també activitat publicitària.
LegitimacióConsentiment de l’interessat.
Termini de conservacióLes dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el seu consentiment.
DestinatarisNo es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
TractamentIMATGE
FinalitatPromoció i difusió de l’activitat de l’Entitat a la pàgina web de l’escola, a tríptics i revistes informatius, al canal Youtube de l’escola i a les xarxes socials Facebook i Twitter.
LegitimacióConsentiment de l’interessat.
Termini de conservacióLes dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el consentiment.
Transferències internacionalsLes seves dades seran transferides a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), i adherides a l’acord EU-US Privacy Shield, informació disponible a privacyshield.go.
TractamentVIDEOVIGILÀNCIA
FinalitatGarantir la seguretat.
LegitimacióInterès públic.
Termini de conservacióLas dades se suprimiran en un termini de 15 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.
DestinatarisForces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.
TractamentPROVEÏDORS i CLIENTS
FinalitatGestió del serveis i prestacions sol·licitades.
LegitimacióExecució d’un contracte.
Termini de conservacióLes dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
DestinatarisNo es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
TractamentRECURSOS HUMANS
FinalitatGestió de la relació laboral.
LegitimacióExecució del contracte laboral.
Termini de conservacióLes dades seran conservades mentre duri la relació laboral i, un cop finalitzada, es conservaran d’acord amb els terminis previstos a la legislació laboral.
DestinatarisLa informació serà utilitzada pels serveis administratius i laborals de l’entitat i pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials que, per motius legals, puguin exigir la comunicació d’aquest tipus de dades (Ministeri de Treball i Seguretat Social, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, FUNDAE...) i d’altres entitats involucrades en la matèria, com poden ser, l’entitat bancària on l’interessat indica que li transferim la nòmina.

És obligatori facilitar totes les dades?
Quan es sol·licitin dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Com pot exercir els seus drets?
Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic lopd@palcam.cat o per correu postal a Comissió de protecció de dades, c/Rosalía de Castro, 32, 08025, Barcelona.
Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic lopd@palcam.cat o per correu postal a Comissió de protecció de dades, c/Rosalía de Castro, 32, 08025, Barcelona.
En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.
Liceo Pàlcam SL. l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.
Si considera que no hem donat una resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Protecció de Dades.

Xarxes Socials
LICEO PÀLCAM SL està present en les principals xarxes socials: Facebook, Twitter, Google +, Youtube, … Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable del Tractament de les dades incloses en els seus perfils com a conseqüència dels amics, likes, followers o seguidors, comentaris, pins…

L’usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i terminis que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on LICEO PÀLCAM SL està present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permetin per poder informar als usuaris sobre les diferents activitats i se

Els Cicles Formatius
La teva formació de futur és a les teves mans

Els cicles formatius són l’etapa educativa amb un percentatge d’inserció laboral més elevat. Des de l’Escola Pàlcam a Barcelona tenim molt present aquesta realitat i us volem proporcionar una oferta educativa que s’ajusti a les vostres necessitats. La combinació de continguts teòrics i pràctics amb la formació en el centre de trebal... Llegeix més

ASIX perfil Ciberseguretat

Cicle de Grau Superior d’ ASIX amb el perfil de Ciberseguretat. La possibilitat de  poder cob...

PER QUÈ ESTUDIAR CICLES FORMATIUS?

En Ricard Llopart, director de Cicles Formatius Pàlcam, ens explica en aquest vídeo perquè estudi...

CiclesPàlcam un aposta clara per l’FP Dual.

A CiclesPàlcam apostem clarament per l’FP Dual. Creiem que és el millor camí per adaptar le...
 
 
 
 

Castillejos, 361-363 08025 Barcelona - Truca'ns!! 934359749
Copyright 2017- Tots els drets reservats -

Avís legal - Política de Privacitat- Política de cookies